(1)
ศุภทิน น. .; กกกระโทก ณ. ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 595-604.