(1)
ฟังสูงเนิน อ.; นุมานิต ร.; ชมงาม ศ.; ศิริวัฒนเมธานนท์ อ.; บุตรดา โ. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 627-638.