(1)
ฉัตรดำรงสกุล ก. ปัจจัยที่มีผลต่อระยะพักรักษาตัวผู้ป่วยภาวะขาดสุราโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 859-868.