(1)
กาญจนการุณ ป. อุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัดต้อเนื้อในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2023, 38, 829-8838.