บำรุงนา ศ. ไมโตคอนเดรียล มัยโอพาตี, เอ็นเซพฟาลอพาตี, ภาวะกรดแลกติกในเลือดสูงร่วมกับภาวะคล้ายสมองขาดเลือด (MELAS) : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 30, n. 3, p. 163–169, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119668. Acesso em: 22 พ.ค. 2024.