วนาพันธพรกุล ธ. เทคนิคในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนท้อง ด้วยการตั้งค่าความต่างศักย์ต่ำกระแสสูง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งตับปฐมภูมิ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 32, n. 3, p. 185–193, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121993. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.