ทองหล่อ ศ. การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังในผู้ป่วยเด็กโรคเยื่อบุจมูกอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ จากภูมิแพ้ ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและหอบหืด ที่โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 26, n. 2, p. 263–273, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132979. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.