สินิทธิ์วรากุล พ. การลอกต้อเนื้อโดยใช้สารมัยโตมัยซิน ซื ความเข้มข้นต่ำ (0.005%) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 651–656, 2018. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/152155. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.