เนรมิตตกพงศ์ ก. ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542-2546. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 15–27, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197255. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.