พฤฒิจิระวงศ์ จ. การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 21, n. 3, p. 95–103, 2019. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222970. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.