ชีวะกุลช.; เทิร์นโบล์น.; ทุดปอก. ผลของโปรแกรมการออกกำลังข้อมือในผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ . วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, v. 36, n. 1, p. 25-34, 30 เม.ย. 2021.