รักษาทรัพย์ศ.; สว่างวงศ์สินศ.; สุริยะพันธ์น. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, v. 36, n. 1, p. 159-168, 30 เม.ย. 2021.