สุขวนวัฒน์ว.; เศาจวุฒิพงศ์ร.; ยมานันตกุลป. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, v. 36, n. 2, p. 375-389, 27 ส.ค. 2021.