บำรุงนา ศิรินภา. 2018. “ไมโตคอนเดรียล มัยโอพาตี, เอ็นเซพฟาลอพาตี, ภาวะกรดแลกติกในเลือดสูงร่วมกับภาวะคล้ายสมองขาดเลือด (MELAS) : รายงานผู้ป่วย 1 ราย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (3):163-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119668.