[1]
โรจน์จรัสไพศาล ว., “การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 69–78, มี.ค. 2018.