[1]
บัณฑิตพานิชชา พ., พลแสน น., และ เหลืองขวัญ ส., “การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 131–144, มี.ค. 2018.