[1]
ชยางศุ ส., “ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 1–11, เม.ย. 2018.