[1]
พิพัฒน์เยาว์กุล เ., “ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 1, น. 21–32, เม.ย. 2018.