[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 1, น. (1), เม.ย. 2018.