[1]
แสงศิริรักษ์ ส., “ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 139–148, เม.ย. 2018.