[1]
พหลภาคย์ เ., “รายงานผู้ป่วย : ภาวะการทำงานบกพร่องของข่ายประสาทแขนหลังถูกฟ้าผ่า”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 163–172, เม.ย. 2018.