[1]
พิพัฒน์เยาว์กุล เ., “ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 71–83, เม.ย. 2018.