[1]
หลอมประโคน ป., “ไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (2556-2558)”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 31, ฉบับที่ 2, น. 85–97, เม.ย. 2018.