[1]
บำรุงนา ศ., “ไมโตคอนเดรียล มัยโอพาตี, เอ็นเซพฟาลอพาตี, ภาวะกรดแลกติกในเลือดสูงร่วมกับภาวะคล้ายสมองขาดเลือด (MELAS) : รายงานผู้ป่วย 1 ราย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 163–169, เม.ย. 2018.