[1]
พันธุลี พ., “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 170–182, เม.ย. 2018.