[1]
ทองทับ น., “กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 191–202, เม.ย. 2018.