[1]
รุจิศิรศานต์กุล อ., “อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 203–211, เม.ย. 2018.