[1]
พิชญ์ชัยประเสริฐ ส., “ความสัมพันธ์และความสำคัญทางคลินิกระหว่างทารกน้ำหนักน้อยและภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 3, น. 212–220, เม.ย. 2018.