[1]
แสงกล้า ผ., “บรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 1, น. (1), เม.ย. 2018.