[1]
แสงกล้า ผ., “บทบรรณาธิการ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 2, น. (1), เม.ย. 2018.