[1]
วิริยอุดมศิริ อ., “การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่อายุ 24, 48 ชั่วโมงหลังคลอดสำหรับทำนาย ภาวะ breast feeding jaundice ในกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 11–21, พ.ค. 2018.