[1]
กรองทอง ส., กระจายกลาง ศ., สุรศร น., และ พรหมตวง ส., “พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 45–60, พ.ค. 2018.