[1]
เฮงสวัสดิ์ ก., “การศึกษาระยะเวลาการเริ่มออกฤทธิ์ของยาชาในการระงับความรู้สึก โดยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นเทียบกับสตรีตั้งครรภ์วัยเจริญพันธุ์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 113–121, พ.ค. 2018.