[1]
เผื่อนงูเหลื่อม พ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในครรภ์ครบกำหนด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 3, น. 265–278, พ.ค. 2018.