[1]
อัศวกุล อ., “การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 3, น. 359–367, พ.ค. 2018.