[1]
กิติโยดม ส., สระแกทอง ม., และ นอกขุนทด พ., “การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 29, ฉบับที่ 1, น. 41–50, มิ.ย. 2018.