[1]
พงศ์วัชชราภรณ์ เ., “ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 29, ฉบับที่ 2, น. 51–59, มิ.ย. 2018.