[1]
ขันอาสา ป., “การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีทรวงอกด้วยระบบการถ่ายภาพรังสีระบบฟิล์มและการถ่ายภาพรังสีระบบ CR”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 93–100, มิ.ย. 2018.