[1]
ทุ่นศิริ ก., “การประเมินหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 101–108, มิ.ย. 2018.