[1]
เมืองไทย ศ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2 ที่มารับรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือโรงพยาบาลศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 109–119, มิ.ย. 2018.