[1]
ศรีสุรินทร์ ว., “ความชุกของผู้ที่มีไขมันชนิดแอลดีแอลต่ำและค่าคอเลสเตอรอลที่หักค่าไขมันชนิดเอชดีแอลออกแล้วต่ำในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 1, น. 31–41, มิ.ย. 2018.