[1]
มิตรปราสาท พ., “เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 23–31, มิ.ย. 2018.