[1]
วิจักขณาลัญฉ์ ย., “การผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินหลังคลอดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด เปรียบเทียบกับมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 48–59, มิ.ย. 2018.