[1]
อื่นสุวรรณ เ., “อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 1, น. 68–78, มิ.ย. 2018.