[1]
ทุนเทพย์ พ., “การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 247–261, ก.ค. 2018.