[1]
โอฬารวณิช ว., “การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emission) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 285–294, ก.ค. 2018.