[1]
โอฬาระชิน ด., “การศึกษาผลของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมชนิด THR โดย Young Orthopaedic Surgeon”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 405–411, ก.ค. 2018.