[1]
ศรีสารคาม ป., “ลักษณะภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ฝีในตับและม้าม ที่เกิดจากเชื้อเมลิออยโดซิส”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 413–422, ก.ค. 2018.