[1]
โอฬารวณิช ศ., “ความชุกของภาวะเบาหวานเข้าจอตาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 437–447, ก.ค. 2018.