[1]
ธีรวิรุฬห์ ส., “การศึกษาภาพถ่ายจากเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ 64-MDCT ในผู้ป่วยสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 463–469, ก.ค. 2018.